Opravy topení

Jak bylo schváleno členskou schůzí, bude na podzim letošního roku provedena oprava hlášených závad na topení v jednotný termín. Bytové družstvo zajišťuje odbornou firmou. Proto žádáme členy BD, aby po zahájení topné sezony zkontrolovali funkčnost všech radiátorů a nahlásili případné závady v tomto formátu:

  • Jméno a příjmení, číslo bytu, číslo popisné
  • Typ závady a její popis
  • Umístění topného tělesa (přední strana domu – kde jsou lodžie nebo zadní strana domu)

Toto hlášení pak pošlete buď na e-mail  ravennska.321-322@praha-mecholupy.cz nebo vhoďte do schránky BD, případně přímo do schránky některého člena představenstva.

Další kroky včetně termínu oprav budou na Webových stránkách a nástěnce.