Ze schůze představenstva

Na dnešní schůzi představenstva BD mimo jiné bylo projednáváno, že opět dochází k poškozování omítky od ptactva. Představenstvo se tímto začalo vážně zabývat a připravuje další kroky, jak tomuto šetrně zabránit.

Protože SVJ je již zapsáno na Obchodním rejsříku, viz zde, začalo představensto a nově i výbor s připravou dvojschůze obou subjektů. Přesný termín bude brzy stanoven.