Daně a vyúčtování služeb

Protože častým dotazem je platba daně z nemovitosti, chceme touto cestou informovat, že dle sdělení finanační úřadu se daň z nemovitosti bude platit podle stavu na Katastru nemovitostí k 1.1.2017. Proto zatím není potřeba nic v tomto směru činit, na podzim bude oslovena paní účetní a další kroky budou pak zveřejněy, aby bylo možné daňové přiznání podat začátkem roku 2017.

Co se týče vyúčtování služeb, všichni by měli mít ve schránkách rozúčtování za minulý rok, případné přeplatkové složenky bude distribuovat Česká pošta a budeme rovněž informovat na Webových stránkách, až toto bude zahájeno.

Správcovská firma dostala instrukce k převedení vlastníků pod SVJ, jak určila schůze shromáždění, tento proces bude ukončen v následujících měsících a nový účet bude uveřejněn, jakmile přechod bude ukončen.