Likvidace Bytového družstva

Dle usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321, 322 ze dne 11.5.2016 připravuje představenstvo Bytového družstva likvidaci. S ohledem na fakt, že do nového SVJ přešli všichni členové BD a že již veškeré dodavetelsko-odběratelské vztahy rovněž přešly na SVJ, nic nebrání Bytové družstvo zlikvidovat.

Protože se již jedná o formální krok, kdy veškerý majetek přechází na nové SVJ Ravennská 321, 322, dle doporučení advokátní kanceláře se představenstvo přiklonilo k následujícímu postupu:

1/ Na nástěnce nebo zde je vzor plné moci k seznámení, kterou podepíší všichni členové BD

2/ Bude na nástěnce vydána pozvánka  na Členskou schůzi, která bude mít pouze dva body – schválení likvidace a jmenování likvidátora. Jak bylo již dohodnuto, likvidaci provede AK ČR pana Mgr. Kováře, která rovněž provedla přechod na SVJ. Schůze bude probíhat v notářské kanceláři.

3/ Bude vyhlášen termín pro podpis plné moci v kanceláři Bytového družstva. Tato plná moc bude podepsána členem Bytového družstva a umožní členům představenstva hlasovat pro likvidaci Bytového družstva. Každý člen bude reprezentovat jednu třetinu členů, jak udává zákon.

4/ Členové přestavenstva Bytového družstva se pak zúčastní formální schůzky v kanceláři notáře. Samozřejmě účast členů je možná, doporučujeme ale popsat plnou moc z důvodu úspory času.

Cílem je uvést BD do likvidace k 1.1.2017.