Rozúčtování

Do schránek všek majitelů bytových jednotek bylo distribuováno „vyúčtování“ služeb za rok 2018. Případné přeplatky budou rozeslány Českou poštou přes složenky a jakmile se začnou ve schránkách složenky objevovat, budeme opět informovat na Webu a nástěnce.