Výmalba společných prostor

Dne 23.4.2019 začne probíhat plánovaná výmalba společných prostor v obou vchodech 321 a 322 (chodby, suterén). Předpokládaný termín dokončení je přelom května a června 2019.

Prosíme, abyste byli schovívaví k omezením, která mohou práce na výmalbě způsobit. Zároveň žádáme, abyste respektovali všechna technická a bezpečnostní opatření, která dodavatelská společnost vymezí.