Z činnosti představenstva

Na svém posledním zasedání 23.6. představenstvo BD mimo jiné projednalo:

  • předseda BD informoval o článku z tisku, který jen doložil správnost postupu ohledně schválení nových stanov – více viz článek
  • opět se objevil případ neuhašené cigarety, ktetou někdo hodil na cizí lodžii  v domě 321. Představenstvo BD důrazně žádá, aby nájemníci dodržovali protipožární opatření, neboť svým jednáním ohrožují nejen sami sebe, ale i ostatní nájemníky.
  • Kontrola ze správy sociálního zabezpečení provedená za rok 2013 neshledala žádné nedostatky

Pokus o násilné vniknutí do domu

Chceme touto cestou upozornit, že dle očitého svědka se ve středu 11.6. v odpoledních hodinách pokusila dvojice mladých lidí (muž a žena) pomocí páčení vniknout do domu č. 321, což se jim díky novému zámkovému systému nepodařilo. Poté, co byli vyrušeni, z místa zmizeli.

Žádáme proto všechny obyvatele našich domů, aby byli obezřetní, nepouštěli neznámé osoby do domu a kontrolovali, zda jsou správně uzavřené dveře.

Jakékoli podezřelé chování hlaste, prosím, neprodleně Policii ČR.

 

Zadní dveře

Upozorňujeme, že došlo k poškození zámku zadních dveří vchodu č.321. Dodavatel slíbil prověřit zámek v co nekratší době a dveře jsou již nyní znovu funkční. Dokud ale nedojde k prohlídce odbornou firmou, není možné zaručit jejich úplnou funkčnost. Po dokončení kontroly budou ze dveří sundány informační tabule.

Plánované práce ve společných prostorách

Na své schůzi dne 28.5.2014 rozhodlo představenstvo kromě jiného zajistit výměnu zámků za samozamykací, jak bylo domluveno na členské schůzi. K této výměně dojde 9.6. Rovněž by mělo dojít k opravě poškozeného rozvodu elektřiny a montáži světel na zadních portálech – termín bude upřesněn.

Prosíme členy družstva i nájemníky, aby respektovali bezpečnostní omezení během montáží. Zároveň děkujeme za toleranci hluku a případně i prachu ve společných prostorách v době probíhajících prací.

Podrobný zápis ze zasedání je jako obvykle k dispozici v kanceláři BD.