Nefunkční zámek

Naneštěstí těsně před Vánočními svátky se poškodil zámek u zadního vchodu č. 321. Z toho důvodu je omezen vstup tímto vchodem. Nový zámek je objednaný, ale bude vyroben až těsně po svátcích. Prosíme všechny o trpělivost. Aby se této situaci do budoucna zamezilo, budou rovněž při této příležitosti zakoupeny zámky náhradní.

Oprava střechy

Na základě reklamace provedl dodavatel střechy záruční opravu v pátek 5.12. 2014 v oblasti oplechování na jižní straně (úprava současného oplechování). V případě, že budete pozorovat jakékoli problémy při dešťových srážkách, obraťte se na představenstvo BD.

Zaměřování bytů dokončeno

Protože se množí dotazy kolem zaměřování bytů, chceme touto cestou sdělit, že měření pro přechod na SVJ bylo zdárně ukončeno. Dodavatelská firma zaměřila všechny byty, kde došlo ke změně velikosti (zejména přístavby předsíní) a vytipovala si náhodně další byty. Díky změně zákona již není nutné zakreslovat dispozice uvnitř bytů, proto je tento postup dostačující. Následné kroky ohledně  SVJ najdete na této stránce.