Složenky s přeplatky

Upozorňujeme, že Česká pošta již začala distribuovat složenky s přeplatky za služby. V případě, že jste měli v rozúčtování za rok 2014 přeplatek a složenku do konce měsíce června neobdržíte, spojte se s představenstvem BD. Děkujeme.

Vyúčtování za rok 2014

Upozorňujeme, že do vašich schránek bylo tento týden distribuováno vyúčtování služeb za rok 2014, kde na první straně je kromě jiného celkové saldo (přeplatek nebo nedoplatek). Přeplatky budou rozeslány Českou poštou ve formě složenek a jakmile složenky dorazí, bude na nástěnce a Webových stránkách rovněž vyrozumění.

V případě, že někomu nebylo doručeno vyúčtování, popř. nedostane složenku, až bude avizováno, nechť kontaktuje představenstvo BD.