Porucha osvětlení ve výtahu

Ve vchodě č. 322 je hlášena porucha osvětlení kabiny výtahu. Závadu jsme nahlásili u společnosti Schindler a servisní technik by ji měl odstranit v nejbližším termínu. Výtah do odstranění závady doporučujeme nepoužívat z bezpečnostních důvodů.

Záznamy o úklidu

Nové stanovy SVJ ukládají mimo jiné udržovat písemné záznamy o provádění úklidu. V průběhu tohoto týdne budou ve vestibulech obou vchodů na skle nástěnky vyvěšeny úklidové protokoly (tzv. Záznam o provedení úklidu).

Prosíme všechny členy SVJ i nájemníky, aby do těchto protokolů nic nepsali. Záznamy přidává pouze pověřený pracovník, který úklid provedl. V případě nejasností nebo připomínek se neváhejte obrátit na výbor SVJ.

Oprava svítidel

V pondělí 12. září v odpoledních hodinách by mělo dojít k opravě svítidel v obou vchodech ve společných prostorách na základě hlášených závad i provedené obhlídky. Prosíme, respektujte bezpečnostní pokyny odborné firmy. Připravte se na možné krátkodobé odstávky dodávky elektrického proudu.