Rozúčtování

Ve svých poštovních schránkách najdete v pátek 28.4.2023 rozúčtování nákladů za minulý rok. Nedoplatky je nutné poukázat na účet SVJ uvedený v dokumentu, přeplatky budou následně rozesílané koncem května nebo začátkem června. Avízo bude uvedeno ne Webových stránkách.

Plynové potrubí

Chceme upozornit, aby všichni majitelé bytů dbali na to, že kolem plynových potrubí ať už v bytě nebo ve stoupačkách nejsou omotané kabely, hadice, zavěšené předměty. Potrubí je dle instrukcí společnosti provádějící revizi potřeba nechat obnažené, kryté ochranným žlutým nátěrem a samozřejmě je nutné jej chránit před nadbytečným teplem. Děkujeme.

Montáž zábradlí

Od úterý 4.4.2023 bude odborný dodavatel provádět výměnu venkovních zábradlí u všech vchodů do našich domů (venkovní práce). Práce budou probíhat postupně a měly by skončit do Velikonoc.

Prosíme, abyste respektovali omezení a instrukce dodavatele v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti. Děkujeme.

Revize plynu

Oznamuje, že 25.4.2023 bude probíhat ze zákona povinná revize plynu. Je nutné, aby všichni Ti, kdo mají plynové potrubí (i nepoužívané) ve stoupačce, zajistili revizním pracovníkům přístup do bytu.

Časový harmonogram společnosti Intopl předpokládá tento:
– vchod č. 322 – úterý 25.4. v 17:30 hod.
– vchod č. 321 – úterý 25.4. v 18:30 hod.

Originální oznámení od Intopl je na nástěnkách ve vestibulu.