Kopie daňového přiznání

Ti, kdo budou chtít od Finančího úřadu dostat kopii s razítkem, nechť hodí oba výtisky podepsané a s rodným číslem do schránky. Pokud hodíte do schránky jen jeden výtisk, potvrzení mít nebudete.

Oprava daňových přiznání

Na některých daňových přiznáních se objevila chyba – v názvu trvalého bydliště se vyskytlo Dolní Měcholupy místo Horní. Účetní firma potvrdila, že pro FÚ by mělo stačit slovo Dolní škrtnout a opravit rukou na Horní. Děkujume.

Daň z nemovitosti

Daňové přiznání bude rozdáno během soboty 21.1.2017. Návrh přiznání pečlivě zkontrolujte a doplňte následující:

  • Rodné číslo
  • Podpis

Pokud budete chtít, aby naše účetní firma podala přiznání na Finančním úřadě, vhoďte ho do schránky Horákovi pro vchod č. 321 a Mickovi pro vchod č. 322 do úterý 24.1.2017 do 18.00 hod.

Aby se žádné podání neztratilo, bude vyvěšen na nástěnce jmenný seznam těch, kteří podání nevrátili. Tito vlastníci si podají daňové přiznání sami.

Pokud daňové přiznání nedostanete, kontaktujte členy výboru.

Daň z nemovitosti – zpoždění

Účetní firma nás informovala, že z technických důvodů došlo ke zpoždění zpracování daňových formulářů pro daň z nemovitosti. Za problémy se omlouvají a slíbili vše dodat do pondělí 23.1.

Prosíme o schovívavost a sledujte pečlivě vývěsky, protože bude potřeba provést rychlou kontrolu návrhů.

Preventivní protipožární revize

Na konci roku 2016 proběhla zákonem daná protipožární revize. Požární technik dal do zprávy k odstranění tyto závady ve vchodě č. 321:

  1. V suterénu se nachází odložená televize
  2. Na 5. Nadzemním podlaží se nachází hořlavý nábytek
  3. Na 6. Nadzemním podlaží se nachází sáňky a plastové hračky

Žádáme majitele uvedených předmětů, aby je co nejdříve odstranili ze společných prostor. Děkujeme.

Daň z nemovitosti

Jak jsme již informovali na shromáždění SVJ, každý vlastník bytové jednotky musí podat samostatně daňové přiznání k dani z nemovitosti. Toto přiznání se musí podat do konce ledna 2017.

Na základě dohody s výborem SVJ připraví naše účetní společnost daňové přiznání pro každého člena. Postup bude následující:

  1. Účetní firma připraví návrh daňového přiznání pro jednotlivé jednotky
  2. Daňová přiznání budou vhozena do poštovních schránek (předpokládáme v průběhu týdne od 9.1.)
  3. Návrh si každý přečte a podepíše ho
  4. Daňové přiznání může každý vlastník podat osobně na příslušném finančním úřadě nebo ho vhodí do schránky Ing. Horáka ve vchodě č. 321 a paní Mickové pro vchod č. 322 (termín, do kdy je možné vhodit takto podepsané přiznání bude upřesněn zde __________________).

Detaily, jak postupovat při platbě budou následně opět zveřejněny.

Upozorňujeme, že vyplnit a podat daňové přiznání si může i každý sám. V takovém případě návrh od účetní firmy ignorujte.