Výsledky hlasování

Výbor SVJ zveřejní dnes výsledky hlasování shromáždění SVJ na nástěnkách v obou vchodech a v sekci Shromáždění Webových stránek. Shromáždění schválilo všechny předložené body nadpoloviční většinou všech hlasů. Výbor děkuje za účast.

Složenky s přeplatky

Upozorňujeme, že Česká pošta začal distribuovat do schránek složenky těm, kdo měli přeplatky. Pokud složenku nedostatenete do zhruba poloviny měsíce července, kontaktujte výbor SVJ.

Nepoteče voda

Dodavatel studené vody PVK oznamuje, že od úterý 23.6.2020 od 8:00 hodin ráno do středy 24.6. do 3:00 ráno nepoteče v naší ulici studená voda. Dodavatel zajistí náhradní zásobování s ohledem na technické možnosti.