SVJ Ravennská 321,322


Statutární dokumenty

Společenství vlastníků jednotek podléhá zejména zákonu č. 89/2012 Sb. (tzv. nový občanský zákoník).

Na to navazují i stanovy SVJkteré jsou jako součást prohlášení vlastníka uloženy na Katastru nemovitostí a dále v Obchodním rejstříku.

Chování vlastníků i osob dotčených a společné soužití je pak dále ošetřeno v domovním řádu schváleném ustavující schůzí shromáždění ze dne 11.5.2016.

Pro budovy máme od roku 2014 vypracovaný energetický štítek, který je možné použít při pronájmu nebo prodeji části nemovitosti.