Potvrzení o příjmech

Dne 27.1. byly do schránek všech současných členů SVJ vhozeny potvrzení o příjmech za rok 2019 – rozdělený zisk SVJ. Lístečky lze použít v případě daňové povinnosti s tím, že SVJ započítá hrubý zisk do celkové částky rozúčtování záloh a nákladů za rok 2019. V případě dotazů kontaktujte členy výboru SVJ.

Vyklizení společných prostor a koláren

Schůze shromáždění SVJ dne 13.6.2019 kromě jiného rozhodla o zajištění pořádku ve společných prostorách a úklidu společných koláren. Protože vyklizení a sanace bude provedena v následujících měsících, žádáme o spolupráci:

  1. Společné prostory – prosíme, aby majitelé bytů i nájemníci do 23.2.2020 odstranili ze společných prostor (chodby a suterén) všechny předměty, které si tam uložili. Protože dle požárních směrnic musíme společné prostory udržovat čisté a prázdné, budou všechny předměty, které nebudou uklizeny, odstraněny bez nároku na jakoukoli náhradu.
  2. Kolárny – v případě koláren je nezbytné, aby si jednotliví majitelé kol označili svá kola jmenovkou umístěnou na řídítka. V kolárnách jsou z vnitřní strany dveří zavěšené polepky s tužkou, kterou majitelé mohou využít. Kola je potřeba takto označit rovněž do 23.2.2020. Neoznačená kola budou rovněž zlikvidována.