Výzva k vyklizení společných prostor

Výbor SVJ žádá, aby si Ti, kdo mají uložené jakékoli věci ve společných volně přístupných prostorách (chodby, suterén), tyto věci urychleně odstranili.

Tomu, kdo neodstraní věci ze společných prostor do 12.11.2017, hrozí následující:

  1. Výbor SVJ nechá tyto věci odvést na skládku komunálního odpadu bez možnosti náhrady
  2. Náklady za odstranění a odvoz se ponesou k majiteli

Prosíme o spolupráci, protože všechny takto uložené věci odporují požárním předpisům, které musíme bezpodmínečně dodržovat.

Možná odstávka pitné vody

Byli jsme informování BD Ravennská 318-320, že s ohledem na připojení na novou přípojku vody může v případě komplikací dojít během týdne od 16.10. k odstávce vody. Tato odstávka není plánovaná, došlo by k ní jen v případě problémů s přepojením.