Zápis a usnesení členské schůze

V sekci členská schůze najdete zápis a usnesení členské schůze konané 21.5.2014. Najdete zde následující:

Zápis a usnesení – stáhnout zde

Příloha 1 – prezenční listina (nelze zveřejnit na Internetu, k dispozici pouze u představenstva BD)

Příloha 2 – stanovy bytového družstva 

Příloha 3 – Smlouva o výkonu funkce

Příloha 4 – Zpráva k účetní závěrce

Příloha 5 – Výhody a nevýhody BD vs SVJ

Přijetí nových stanov

Členská schůze na svém výročním zasedání přijala jednomyslně nové stanovy a splnila tak požadavky zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích. Úplné znění stanov je možno nalézt na těchto stránkách po kliknutí na sekci Stanovy družstva.

Další podrobnosti z členské schůze včetně přijatého usnesení budou dostupné v pondělí 26.5.2014 opět na těchto stránkách.

Nástěnka družstva bude rovněž aktualizována v pondělí 26.5.

Změna stanov

Chceme upozornit, že v důsledku nového zákona č. 90/2012 (tzv. Zákon o obchodních korporacích) musí naše bytové družstvo uvést do souladu stanovy družstva do 30.6.2014. Pro bytové družstvo tuto konsolidaci provádí advokátní kancelář.

Protože nesplnění této povinnosti může v extrémním případě vést až k zastavení činnosti družstva, žádáme všechny členy o podání případných připomínek ke stanovám představenstvu družstva pokud možno před konáním schůze. 

Schválení stanov vyžaduje notářský zápis. Protože na schůzi je nutná plná účast (100%), představensto družstva zajišťuje distribuci plných mocí osobní návštěvou pro případ, že se nebudete moci schůze účastnit.

Detaily programu naleznete zde.

Návrh stanov naleznete zde.

Předem se těšíme na Vaši účast!