Odečet spotřeby vody

Výbor SVJ obdržel vyrozumění od firmy Tesporac, že dne 12.12.2017 od 16.30 bude probíhat odečet spotřeby studené a teplé vody z bytových vodoměrů. Prosíme, zajistěte si přístup do bytů. Připomínáme, že odečet spotřeby tepla probíhá dálkově.