Plná moc – likvidace Bytového družstva

Do schránek všech členů Bytového družstva Ravennská 321, 322, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy jsou vhozeny plné moci, které opravňují členy představenstva schválit na členské schůzi likvidace Bytového družstva.

Jak postupovat, abyste se nemuseli účastnit schůze v kanceláři pana advokáta:

  1. Zkontrolujte si údaje na plné moci
  2. Podepište plnou moc (není potřeba ověřovat podpis!)
  3. Podepsanou plnou moc vhoďte do poštovní schránky č. 8Horákovi“ pro vchod č. 321 nebo poštovní schránky “Bytové družstvo Ravennská pro vchod č. 322
  4. Učiňte tak do neděle 20.11. 2016

Program schůze je na nástěnce a Webu. Schůze je formální, a proto doporučujeme podepsat plnou moc. Zastupovat Vás pak bude člen představenstva – každý člen může dle zákona zastupovat maximálně třetinu členů bytového družstva a zastupování bylo zvoleno čistě náhodně. Na schůzi se jen odsouhlasí, že dojde k likvidaci Bytového družstva Ravennská 321, 322 ke dni 1.1.2017 a likvidátorem bude pan advokát Mgr. R. Kovář.

V případě nejasností nebo nutnosti opravit údaje přijďte do kanceláře Bytového družstva v pondělí 21.11.2016 mezi 19.00 – 20.00 hod.

POZOR: Plné moci jsou za členy Bytového družstva tak, jak byli tito uvedeni na původních prezenčních listinách dle smluv (vždy jen jeden z manželů). Není zde žádná souvislost s údaji v Katastru nemovitostí.

Členská schůze Bytového družstva

POZVÁNKA

Představenstvo bytového družstva: domu Ravennská 321, 322, Praha 10, PSČ 109 00

svolává

na čtvrtek 8. 12. 2016 v 8:30 hod

v notářské kanceláři JUDr. Ivana Ertelta

na adrese Praha 9 – Libeň, Na Rozcestí 1434/6, PSČ 190 00

ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Program jednání:

  1. Rozhodnutí o zániku družstva s likvidací
  2. Jmenování likvidátora
    pozvánka vyvěšena na http://www.praha-mecholupy.cz/ravennska.321-322/?p=390

ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA NUTNÁ ! ! !

 

 

V Praze dne:  8. 11. 2016

   ……………………………………….
Ing. František Horák, Ing. Karel Fuka

 za představenstvo BD Ravennská 321,322

Likvidace Bytového družstva

Dle usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321, 322 ze dne 11.5.2016 připravuje představenstvo Bytového družstva likvidaci. S ohledem na fakt, že do nového SVJ přešli všichni členové BD a že již veškeré dodavetelsko-odběratelské vztahy rovněž přešly na SVJ, nic nebrání Bytové družstvo zlikvidovat.

Protože se již jedná o formální krok, kdy veškerý majetek přechází na nové SVJ Ravennská 321, 322, dle doporučení advokátní kanceláře se představenstvo přiklonilo k následujícímu postupu:

1/ Na nástěnce nebo zde je vzor plné moci k seznámení, kterou podepíší všichni členové BD

2/ Bude na nástěnce vydána pozvánka  na Členskou schůzi, která bude mít pouze dva body – schválení likvidace a jmenování likvidátora. Jak bylo již dohodnuto, likvidaci provede AK ČR pana Mgr. Kováře, která rovněž provedla přechod na SVJ. Schůze bude probíhat v notářské kanceláři.

3/ Bude vyhlášen termín pro podpis plné moci v kanceláři Bytového družstva. Tato plná moc bude podepsána členem Bytového družstva a umožní členům představenstva hlasovat pro likvidaci Bytového družstva. Každý člen bude reprezentovat jednu třetinu členů, jak udává zákon.

4/ Členové přestavenstva Bytového družstva se pak zúčastní formální schůzky v kanceláři notáře. Samozřejmě účast členů je možná, doporučujeme ale popsat plnou moc z důvodu úspory času.

Cílem je uvést BD do likvidace k 1.1.2017.

Přerušení dodávky teplé a studené vody

Upozorňujeme, že z důvodu údržby ventilů na vodovodní soustavě může dojít v úterý dne 15.11.2016 mezi 8.00 a 16.00 hodinou k přerušení dodávky teplé a studené vody v ulici Ravennská. Prosíme, abyste respektovali případné instrukce dodavatelské firmy Štědrý.