Termín schůze shromáždění – aktuálně

S ohledem na omezení, která s sebou přináší mimořádná opatření vlády ČR, není zatím možné plánovat termín schůze Shromáždění SVJ (obvykle ji naše SVJ organizuje před prázdninami). S ohledem na opatření i bezpečnost všech majitelů jednotek bude výbor sledovat situaci a podle toho rozhodne o dalším postupu. Informovat budeme obyvklým způsobem na nástěnkách a Webu.

Roční rozúčtování

Dne 22.4. 2020 byly do schránek vlastníků rozdistribuována rozúčtování záloh a nákladů za rok 2019. V případě, že máte nedoplatek, prosíme o uhrazení na účet SVJ. Distribuce přeplatků bude zajištěna přes Českou poštu jako obvykle.