Smlouva o převodu

Jak již bylo informováno na Webových stránkách družstva, advokátní kancelář připravila návrh smlouvy, kterou bude podepisovat každý člen (nebo členové např. v případě manželů). Tento návrh je zveřejněn na Webových stránkách zde a nástěnkách u výtahů k nahlédnutí.

Jedná se o standardní smlouvy, proto jen doplňujeme následující:

  • U bytů, které mají přístup na lodžie, je majiteli bytu dáno výhradní právo k užívání lodžie, lodžie ale není součástí plochy bytu. Toto je dáno zákonem a je častým zdrojem dotazů.
  • Každý byt má výhradní právo k užívání jedné sklepní kóje. Pokud někdo využívá další sklepní kóji nebo sklepní prostor, uzavře s SVJ zvlášť nájemní smlouvu na dobu určitou. Toto bude dále upřesněno.

Stanovy SVJ zmíněné ve smlouvě jsou k dispozici na Webových stránkách zde a v tištěné podobě jsou potom v kanceláři BD k nahlédnutí.

Podrobné informace o přechodu na SVJ s akualizecemi naleznete zde.

Opravy topení

Jak bylo schváleno členskou schůzí, bude na podzim letošního roku provedena oprava hlášených závad na topení v jednotný termín. Bytové družstvo zajišťuje odbornou firmou. Proto žádáme členy BD, aby po zahájení topné sezony zkontrolovali funkčnost všech radiátorů a nahlásili případné závady v tomto formátu:

  • Jméno a příjmení, číslo bytu, číslo popisné
  • Typ závady a její popis
  • Umístění topného tělesa (přední strana domu – kde jsou lodžie nebo zadní strana domu)

Toto hlášení pak pošlete buď na e-mail  ravennska.321-322@praha-mecholupy.cz nebo vhoďte do schránky BD, případně přímo do schránky některého člena představenstva.

Další kroky včetně termínu oprav budou na Webových stránkách a nástěnce.

Opravy v prostorách BD

Upozorňujeme, že ve společných prostorách je několik závad světel, které přijde opravit odborná firma. Rovněž dojde k opravě oplechování střechy. V obou případech prosíme o dodržování bezpečnostních pokynů pracovníků firem, aby nedošlo ke zranění.