Výměna vodoměrů II

Výměna vodoměrů proběhla ve většině bytových jednotek. U několika málo zbývajících je stanoven náhradní termín na pátek 2.11.2018 od 8.00 hodin – je potřeba potvrdit účast u společnosti Terporac nebo si zajistit individuální termín, který bude ale zpoplatněn.

Podrobné informace dostali dotyční do schránky a na e-mail.

Nové vodoměry jsou dálkově odečitatelné, jak schválilo shromáždění SVJ. Proto odpadá nutnost každoroční návštěvy v bytě v den odečtů. Instalace vodoměrů je na 5 let.

Výměna vodoměrů

Upozorňujeme, že dne 16.10. 2018 proběhne výměna bytových vodoměrů dle tohoto harmonogramu – přítomnost v bytě je nutná:

  • vchod 321 od 8.00 hod
  • vchod 322 od cca 12.30

Vodoměry se budou vyměňovat jak pro teplou, tak pro studenou vodu, jak ukládá zákon (obojí vždy po pěti letech). Výměna bude probíhat od horních pater.

Zároveň dojde k přerušení dodávky teplé i studené vody!

Podrobnější informace obsahuje leták od dodavatele firmy Tesporac – je umístěn na nástěnkách i vchodových dveřích.