Přechod na SVJ

Advokátní kancelář potvrdila představenstvu BD, že Katastr nemovitostí zpracoval Prohlášení vlastníka. Advokátní kancelář připravuje návrh smluv, které budou distribuovány všem členům k nahlédnutí a kontrole. Jakmile Katastr předá potřebnou dokumentaci, budou zveřejněny další podrobnější informace s termíny. Protože očekáváme, že k tomuto dojde ještě během tohoto roku, prosíme, aby si členové BD, kteří budou smlouvy podepisovat, připravili kopie svých platných občanských průkazů. Děkujeme.