Aktuální informace o přechodu na SVJ

Touto cestou bychom chtěli informovat o stavu na přechod na SVJ. Představenstvo BD podepsalo finální verzi prohlášení vlastníka. Je potřeba ale podotknout, že díky několika věcným připomínkám a následným menším technickým problémům na straně advokátní kanceláře celý proces nabral zpoždění oproti původně avizovaným termínům. Tato situace nás samozřejmě mrzí, ale protože jsme museli postupovat tak, abychom zajistili potřebnou kvalitu veškeré dokumentace, bylo nutné nakonec tuto změnu harmonogramu akceptovat i s ohledem na to, že z hlediska chodu BD nemá toto zpoždění žádný velký význam.

Předpokládáme, že v průběhu května budou distribuovány návrhy smluv, o čemž budeme následně informovat. Rovněž budeme dále detailně informovat o průbehu přechodu na připravované výroční schůzi BD, která bude uspořádána během měsíce května a jejíž program bude zveřejněn jak zde, tak i na nástěnkách.