Informace z Katastru nemovitostí

Advokátní kancelář informovala představenstvo Bytového družstva, že dle nejnovějších informací z Katastru nemovitostí by tento měl začít během následujících dvou týdnů začít rozesílat rozhodnutí v rámci řízení zahájené podáním darovací smlouvy. Tato rozhodnutí obdrží Bytové družstvo do datové schránky podobně, jako obdrželo informaci o plombě.

Noví vlastníci obdrží tato rozhodnutí ve většině případů doporučeným dopisem (pokud nemáte osobní datové schránky). Prosíme, abyste si ve vlastním zájmu tyto doporučené dopisy vyzvedli co nejdříve, protože jakmile obdrží Katastr doručenku, měl by přejít vlastnický podíl na nového vlastníka (původního člena BD, na kterého byl převeden).

Jakmile dojde k převodu podílů, bude vyhlášen termín dvoj-schůze Bytového družstva a SVJ.

Ze schůze představenstva

Na dnešní schůzi představenstva BD mimo jiné bylo projednáváno, že opět dochází k poškozování omítky od ptactva. Představenstvo se tímto začalo vážně zabývat a připravuje další kroky, jak tomuto šetrně zabránit.

Protože SVJ je již zapsáno na Obchodním rejsříku, viz zde, začalo představensto a nově i výbor s připravou dvojschůze obou subjektů. Přesný termín bude brzy stanoven.

SVJ – Novinky

Pro informaci všem členům sdělujeme, že subjekt Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322 je již veřejně  dostupný v rámci Obchodního rejstříku.

Bytové družstvo rovněž obdrželo do datové schránky oficiální dopisy od Katastru nemovitostí o vyznační jednotlivých plomb na bytové jednotky, které převádí BD na své členy. Tyto plomby jsou již vyznačeny i ve veřejně dostupném registru a jsou výsledkem toho, že Katastr zahájil řízení na základě předložených smluv.