Potvrzení o výši zdanitelných příjmů

Dne 22.2.2019 by všichni vlastníci měli najít ve svých schránkách potvrzení o výši zdanitelných příjmů s razítkem a podpisy výboru SVJ. Toto potvrzení je možné použít jako daňový doklad k daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

SVJ částku označenou jako „zdanitelné příjmy“ započte do konečného vyúčtování záloh. Výsledná částka konečného vyúčtování bude distribuována jako každý rok složenkou v průběhu roku.

Jak tuto částku případně zařadit do svého daňového přiznání Vám poradí Vaše účtárna nebo daňový poradce.