SVJ Ravennská 321,322


Výbor SVJ

Výbor SVJ se schází dle potřeby (obvykle přímo v kanceláři SVJ). V případě, že máte na členy výboru dotaz nebo potřebujete přímo něco projednat, kontaktujte členy výboru některým z následujících způsobů:

– elektronickou poštou – viz kontakty

– písemně – poštovní schránka SVJ se nachází v přízemí budovy 322 (vlevo od bytových schránek)

– v naléhavých případech pak na telefon předsedy výboru nebo osobně