Další kroky k SVJ Ravennská 321, 322

Jak již bylo uvedeno na Webové nástěnce, Obchodní rejstřík zaregistroval Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322. Jakmile uplyne potřebná lhůta pro nabytí právní moci, bude tento zápis veřejně dostupný. Na základě toho Advokátní kancelář mohla předat podepsané smlouvy na Katastr nemovitostí a započal proces převodu jednotek na nové majitele. Bytové družstvo již zaplatilo příslušné kolky, jak schválila Členská schůze.

Z toho vyplývá, že jednotliví členové BD a zároveň budoucí členové SVJ  se mohou připravit na následující akce:

  1. V nejbližší době obdrží dopis od Katastru nemovitostí o zahájení řízení každý budoucí vlastník. Není potřeba nic dělat (Bytové družstvo již několik oznámení dostalo do datové schránky v průběhu dnešního dne)
  2. Po uplynutí lhůty 20 dnů by Katastr nemovitostí měl zahájit převod, po jehož ukončení opět rozešle dopisy jednotlivým členům (novým majitelům). Opět by neměla být nutná žádná aktivita od jednotlivých členů.
  3. Paralelně s tím svolá výbor SVJ schůzi Shromáždění, na které se projednají a odhlasují nejdůležitější články pro řádný chod SVJ. Zde se očekává, že se členové dostaví na schůzi.
  4. Dojde rovněž k předání smluv podepsaných v prosinci. Toto provede nakonec výbor osobně, aby se smlouvy neztratily. Přesný postup bude upřesněn.

Schůze kromě zákonných povinností na začátku bude rovněž informativní a bude seznamovat s otázkami SIPA (do kdy se platí Bytovému družstvu), daní, a likvidace Bytového družstva (kdy bude možná, jak probíhá).

Pro úsporu času se bude snažit výbor uspořádat dvoj-schůzi společně s výroční schůzí Bytového družstva. Protože SVJ v našem případě plynule navazuje na činnost Bytového družstva (přechází všichni existující členové Bytového družstva), schůze BD bude jen shrnovat dosavadní činnost a schvalovat hospodářský výsledek za minulý rok.  Jinými slovy by délka dvoj-schůze neměla trvat déle než obvyklá schůze.

Předběžně se plánuje termín schůze na přelom března a dubna tak, jak jsme se zatím dohodli s advokátní kanceláří. Protože ale z předchozích zkušeností, kdy díky prodlevám při jednání s úřady byly termíny několikrát změněny, konečný termín schůze bude vyhlášen včas na nástěnce a Webu.

Zápis v obchodním rejstříku

Členové představenstva BD (a výboru SVJ) obdrželi rozhodnutí Obchodního rejstříku, které potvrzuje zápis nově vzniklého Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322. Tímto krokem byla splněna podmínka nutná k podání smluv o převodu členských podílů na Katastr nemovitostí, které bez dalších zbytečných odkladů provádí advokátní kancelář. V současné době plánuje výbor svolání schůze Shromáždění a přesný program a termín budou vyvěšeny na nástěnce současného BD i na Webové vývěsce včetně kroků ohledně předání smluv.