Důležité informace ze schůze představenstva

Představenstvo BD na dnešní schůzi projednalo kromě jiného dva důležité body:

1/ Přechod na SVJ – v průběhu měsíce března by měl být distribuován návrh smluv do schránek členů BD ke kontrole a předběžnému schválení. Představenstvo zatím konstatuje, že časový harmonogram přechodu odpovídá tomu, který byl nastíněn na podzimní členské schůzi

2/ V úterý 24.2. budu probíhat výměna dveří ve sklepních prostorách. Upozorňuje nájemníky, že bude omezen vstup do sklepa a bude rovněž potřeba zajistit přístup do pronajatých sklepů pracovníkům dodavatelské firmy. Sklepních kójí se práce netýkají!