Informace o přechodu na SVJ

Představenstvo BD se sešlo včera v advokátní kanceláři, aby projednalo stav a další kroky přechodu na SVJ. Protože katastr nemovitostí si neočekávaně vyžádal další podklady z důvodu změn, které přinesl NOZ (Nový občanský zákoník), spolupracovalo představenstvo BD v letních měících s panem advokátem a v součinnosti se stavebním úřadem Prahy15 byly tyto podklady dodány katastru nemovitostí. V současné době zahájila advokátní kancelář přípravu návrhu smluv. Vzorová smlouva bude v průběhu září zveřejněna k nahlédnutí.

Dovolujeme si upozornit, že v tomto období by nemělo docházet ke změnám majetko-právních vztahů, aby bylo možné smlouvy uzavřít. S případnými dotazy se proto obracejte na představenstvo BD.