Vyúčtování nákladů

Dne 26.4. byly do poštovních schránek distribuovány archy s vyúčtováním bytových nákladů za rok 2016. Nedoplatky, prosím, zašlete na účet SVJ. Přeplatky bude distribuovat Česká pošta složenkami jako obvykle.

Oprava fasády

Dne 12.4. 2017 bude probíhat oprava fasády na obou domech našeho SVJ v místech poškození od sprejerů. Prosíme, abyste respektovali případná omezení v pohybu v blízkosti venkovních stěn. V případě dotazů kontaktujte členy výboru SVJ.