SVJ Ravennská 321,322


Rozúčtování za rok 2023

Ve Vašich poštovních schránkách najdete rozúčtování za rok 2023. V případě nedoplatku prosíme o urychlené proplacení. Přeplatky budeme distribuovat obvyklým způsobem a informovat o jejich rozeslání na Webových stránkách.

Vloupání do sklepů

Během víkendu 10.-11.2.2024 došlo ke vloupání do sklepů v našich domech. Škody byly zdokumentovány Policií ČR a opravy výbor řeší. Výbor SVJ podnikne navíc další opatření k zajištění vyššího zabezpečení našeho majektu.

Prosíme všechny, aby si zkontrolovali své věci a případné další ztráty hlásili Policii ČR.

Zároveň buďte obezřetní a všímejte si pohybu cizích osob v domě. A v neposlední řadě zavírejte pozorně dveře. Děkujeme!

Potvrzení k daňovému přiznání

Účetní firma připravila rozdělení příjmů z pronájmů SVJ za minulý rok. Lístečky s jednotlivými podíly budou do neděle 11.2. 2024 distribuovány do Vašich schránek tak, abyste je případně mohli použít pro daňové přiznání.

Výměna vodoměrů – září

Upozorňujeme majitele bytů, že jak bylo avizováno na schůzi shromáždění SVJ, čeká nás letos ze zákona povinná výměna bytových vodoměrů teplé a studené vody. Dodavatelem bude společnost Tesporac a její zaměstnanci zajistí distribuci letáčku s termíny a kontakty do Vašich schránek. Žádáme všechny majitele, aby zajistili přístup do svých bytů v těchto termínech:

Ravennská 321 – 26.9.2023 od 8.30 hod. (ráno)

Ravennská 322 – 27.9.2023 od 8.30 hod. (ráno)

Výměna se bude provádět od zadních poschodí dolů.

Teplá voda

Jak již bylo předem avizováno 31.5. 2023 zde na Webu i nástěnce,  Pražská teplárenská z technologických důvodů zahájila odstávku teplé vody. Odstávka by měla dle původních informací skončit 14.7.2023. Ze zkušeností z předchozích let plyne, že většinou začne teplá voda téct mnohem dříve.

Rovněž dle informací od dodavatele je možné, že z počátku poteče teplá voda rezatá či jinak zbarvená. Je potřeba, aby uživatelé nechali vodu odtéct z kohoutku.

Schůze shromáždění

Dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění, která se bude konat v suterénu domu 321 dne 21.6.2023 od 18:00. Program je k dispozici zde, ve vestibulu obou vchodů je vyvěšena zpráva o hospodaření včetně hospodářského výsledku za rok 2022.

Odstávka dodávek teplé vody

Upozorňujeme všechny majitele a nájemníky, že náš dodavatel teplé vody pro letošní rok připravuje údžbu zařízení v týdnu 8.-14.7.2023. V této době nepoteče teplá voda.