SVJ Ravennská 321,322


Rozúčtování

Ve svých poštovních schránkách najdete v pátek 28.4.2023 rozúčtování nákladů za minulý rok. Nedoplatky je nutné poukázat na účet SVJ uvedený v dokumentu, přeplatky budou následně rozesílané koncem května nebo začátkem června. Avízo bude uvedeno ne Webových stránkách.

Plynové potrubí

Chceme upozornit, aby všichni majitelé bytů dbali na to, že kolem plynových potrubí ať už v bytě nebo ve stoupačkách nejsou omotané kabely, hadice, zavěšené předměty. Potrubí je dle instrukcí společnosti provádějící revizi potřeba nechat obnažené, kryté ochranným žlutým nátěrem a samozřejmě je nutné jej chránit před nadbytečným teplem. Děkujeme.

Montáž zábradlí

Od úterý 4.4.2023 bude odborný dodavatel provádět výměnu venkovních zábradlí u všech vchodů do našich domů (venkovní práce). Práce budou probíhat postupně a měly by skončit do Velikonoc.

Prosíme, abyste respektovali omezení a instrukce dodavatele v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti. Děkujeme.

Revize plynu

Oznamuje, že 25.4.2023 bude probíhat ze zákona povinná revize plynu. Je nutné, aby všichni Ti, kdo mají plynové potrubí (i nepoužívané) ve stoupačce, zajistili revizním pracovníkům přístup do bytu.

Časový harmonogram společnosti Intopl předpokládá tento:
– vchod č. 322 – úterý 25.4. v 17:30 hod.
– vchod č. 321 – úterý 25.4. v 18:30 hod.

Originální oznámení od Intopl je na nástěnkách ve vestibulu.

Potvrzení o příjmech

Po 10.2.2023 najdete ve svých schránkách potvrzení o příjmu z pronájmu nemovitosti – společných prostor – v rámci našeho SVJ. Částku můžete využít v rámci daňového přiznání, pokud se na Vás vztahuje tato povinnost.

Úklid společných prostor

Začátkem prosince protipožární revizní technik provedl kontrolu v našich domech a konstatoval několik závad, které je potřeba odstranit.

Abychom předešli pokutě a zároveň dostali vše do stavu odpovídajícímu zákonným normám, žádáme všechny aby:

  1. Odstranili ze společných prostor, které nejsou vyhrazené k uskladnění (chodby, suterén), všechny předměty, které tam nepatří včetně různých krabic, kusů nábytku apod.
  2. Ve sklepech a sklepních kójích není dovoleno skladovat hořlaviny a výbušné látky včetně paliv a maziv
  3. dlouhodobému uskladnění kol prosíme využívat kolárnu. Kola nepatří ani na chodby nebo do společné části suterénu.

Prosíme o úklid všech předmětů do konce tohoto roku jinak dojde k jejich likvidaci. Děkujeme za spolupráci!

Údržba střechy II

Upozorňujeme, že v úterý 29.11.2022 se budou ještě pracovníci odborné firmy v průběhu dne pohybovat na střeše a vnějších stěnách domu při dokončovacích pracech na údržbě střechy. Prosíme, respektujte všechny případná bezpečnostní omezení.

Údržba střechy

Ve středu 16.11.2022 v 9.00 by měla odborná firma začít s údržbou střechy – sanace od znečištění po ptácích, drobné opravy. Prosíme, abyste respektovali bezpečnostní opatření, které budou práce vyžadovat. Bude zároveň zřejmě docházet k přepravě předmětů a případně osob na lanech na vnějších pláštích budov.

Oprava dveří

SVJ se snaží znovu zajistit náhradní termín opravy zadního vchodu v č. 321. Předběžně dodavatel slíbil opravu v pátek 11.11. přes den. Dojde zřejmě k omezení průchodnosti zadním traktem.

Teplá voda

Dne 1.11. v dopoledních hodinách bude odborná firma provádět odkalování trubek teplé vody. Může tedy dojít k dočasnému poklesu tlaku v potrubí a objevit se i rezavá voda. Vodu doporučujeme v takové případě nechat odtéct.
Odkalení by mělo pomoct s celkovým vyčištěním potrubí.