Mimořádná členská schůze

Na svém prvním podzimním zasedání kromě jiného rozhodlo představenstvo BD o svolání mimořádné členské schůze, která se bude zabývat možnostmi převodu bytů do osobního vlastnictví. Termín schůze je 1.10. 2014 od 18:00 v suterénu domu Ravennská 321,322 (sušárna).

Účast členů na schůzi je nutná. Více informací je v sekci Členská schůze.