SVJ Ravennská 321,322


Shromáždění

Dne 29.5.2021 rozhodl výbor SVJ, že zvolí pro letošní rok formu rozhodování per rollam tak, aby shromáždění vlastníků mohlo hlasovat zákonnou formou a zároveň mohla být dodržena všechna mimořádná opatření, která v současné době v České republice platí z důvodu pandemie koronaviru.

Pro rozhodnutí per rollam je k dispozici následující dokument, který pokrývá tyto body:

  1. Důvody rozhodnutí
  2. Postup hlasování
  3. Zpráva o výsledcích hospodaření SVJ za rok 2020
  4. Zpráva o činnosti výboru
  5. Návrh rozpočtu na další období pro schválení
  6. Volba výboru
  7. Návrh úkolů pro výbor na další období pro schválení

Podrobný rozpis hospodářského výsledku a zůstatky na účtech byly k dispozici na nástěnkách s ohledem na citlivost údajů.

Shromáždění schválilo všechny čtyři navrhované body. Podrobné výsledky jsou k dispozici zde a budou vyvěšeny na nástěnkách.