SVJ Ravennská 321,322


Shromáždění

Hlasování shromáždění, které v druhém kole proběhlo formou per-rollam, skončilo schválením všech předložených bodů poměrem více než 80% všech členů SVJ.

Podrobnosti včetně přípomínek najdete na nástěnkách a v následujícím souboru Rozhodnuti per rollam 2023 – vysledek.