SVJ Ravennská 321,322


Shromáždění

Ve středu 13.6. 2019 se konala v 18:00 hodin v suterénu budov SVJ (sušárna) schůze shromáždění SVJ a projednávala následující schválený program:

  1. Zahájení, volba orgánů
  2. Schválení programu schůze shromáždění
  3. Zpráva o výsledcích hospodaření SVJ za rok 2018
  4. Zpráva o činnosti výboru
  5. Návrh a schválení rozpočtu na další období
  6. Návrh a schválení úkolů pro výbor na další období
  7. Návrh usnesení schůze shromáždění a jeho schválení
  8. Různé, dotazy, diskuze
  9. Závěr

Usnesení zde.