SVJ Ravennská 321,322


Shromáždění

Dne 29.5.2020 rozhodl výbor SVJ, že zvolí pro letošní rok formu rozhodování per rollam tak, aby shromáždění vlastníků mohlo hlasovat zákonnou formou a zároveň mohla být dodržena všechna mimořádná opatření, která v současné době v České republice platí z důvodu pandemie koronaviru.

Shromáždění formou per rollam schválilo nadpoloviční většinou všech hlasů všechny navrhované body sečtením hlasů vrácených do 21.6.2020. 

Podrobné výsledky lze nalézt zdeRozhodnuti_per_rollam_2020_vysledek.