SVJ Ravennská 321,322


Shromáždění

Dne 22.5.2022 vydal výbor SVJ pozvánku na schůzi (viz dole). Na základě hlasování majitelé rozhodli, že preferují formu per rollam, tzn. schůze se letos nekoná 

Namísto toho hlasujeme formou per rollam. Podrobné informace i s body schvalované ve formuláři naleznete zde.

Hlasovací lístek s instrukcemi a termíny byl vhozen do poštovních schránek, je možné jej ale stáhnout i tady.

Hlasování je možné do 12.7.2022.