SVJ Ravennská 321,322


Shromáždění

Dne 12.7.2022 byla poslední možnost hlasovat formou per rollam. Hlasy byly sečteny a shromáždění v nadpoloviční většině svých hlasů schválilo všechny předložené body návrhu.

Podrobné výsledky hlasování lze nalézt zde: Rozhodnuti per rollam 2022 – vysledek.