Výměna protipožárních prostředků

Na základě zprávy revizního technika představenstvo BD zajistilo doplnění hasicích přístrojů a výměnu požárních hadic, které již nedopovídaly normám. Původní gumové hadice najdete na jednotlivých podlažích na zemi a kdokoli si je může odnést do úterý 5.1. Pak budou tyto zlikvidovány.

Světla v suterénu

Protože došlo k poškození vypínačů u vstupu do suterénu, byla světla nahrazena systémem na fotobuňku. Vypínače v okolí výtahu nehledejte. V prostoru za uzamykatelnými dveřmi v suterénech jsou i nadále světla na vypínač.

Oprava výtahu

Společnost Schindler, a.s. bude provádět opravu výtahů v obou vchodech v pondělí 14.12. Očekává se proto přerušení provozu výtahu v průběhu dne.

Děkujeme za pochopení.

Výtahy

V průběhu měsíce prosince společnost Schindler bude provádět opravy obou výtahů (vchody 321 a 322). Přesný termín ještě upřesní. Výtah ale nebude při těchto nutných pracech v provozu.

SVJ – podepsání smluv

Ve čtvrtek 10.12.2015 budou do Vašich schránek vloženy návrhy smluv o převodu družstevní jednotky. Účelem těchto smluv je převést členský podíl v rámci BD na člena. Podepsaná smlouva s ověřenými podpisy bude podána na Katastr nemovitostí, který zajistí zápis na jméno (jména) v ní uvedené.

Prosím, postupujte podle následujících bodů:

1/ Smlouvu si přečtěte – jedná se o standardní smlouvu, tzn. věnujte pozornost zejména kontrole osobních údajů (musí odpovídat údajům v občanském průkazu)

2/ V případě jakýchkoli návrhů na opravy kontaktujte představenstvo BD do úterý 15.12.

3/ Zapište se na dopolední nebo odpolední termín pro podpis smlouvy na nástěnce BD

4/ Ve čtvrtek 17.12. se dostavte buď mezi 9.00-10.30 nebo 17.00-18.30 hod. do kanceláře BD v suterénu. Vezměte si občanský průkaz, kopii občanského průkazu, peníze na zaplacení ověření podpisu (cena podpisu je 30,-Kč).

V případě, že na smlouvě je více nabyvatelů (manželé), je potřeba, aby přišli všichni k podpisu.

Upozorňujeme, že na smlouvách mohou chybět např. tituly. Smlouvy se dělaly podle iniciálů uvedených na původních smlouvách BD. V případě chybějících detailů, prosím, informujte představenstvo. Je ovšem nezbytné, aby všechny údaje byly rovněž v občanském průkazu.