Žebříky

Upozorňujeme, že manipulace s žebříky v 6. poschodí je povolena jen oprávněným osobám, které jsou řádně s manipulací seznámeny a znají potřebná bezpečnostní opatření. Vstup na plošiny i na střechu je nepovolaným osobám přísně zakázán. V případě potřeby dalších informací kontaktuje členy výboru SVJ.

Věšáky žebříků jsou opatřeny informační tabulkou. Žádáme členy SVJ i ostatní obyvatele a návštěvníky domů, aby tato opatření respektovali.

Odstávka teplé vody – upřesnění

Pražská teplárenská, a.s. jako dodavatel teplé vody upřesnila původní termín odstávky teplé vody, který byl avizovaný na od 16.7.2019 do půlnoci 22.7.2019.

Pražská teplárenská zpřesnila termín pro naše odběrné místo – odstávka připadá na 16.7. od 0:00 hod. do 17.7. 2019 do půlnoci, jak je uvedeno i na nástěnce. Pokud by se dále termíny změnily nebo bychom dostali další informace, bude toto zveřejněno.