Výběrové řízení

Představenstvo Bytového družstva na základě schválení členskou schůzí a vzhledem k faktu, že zájem o převod svých podílů do SVJ svým závazným podpisem potvrdili všichni členové BD, v současné době provádí výběrové řízení na výběr dodavatele/ů, který zajistí převod BD do SVJ a následnou likvidaci BD.

Přesný harmonogram dalších činností bude zveřejněn, jakmile bude vybrán vhodný dodavatel.

Přechod na SVJ

Na své mimořádné členské schůzi rozhodla absolutní většina členů Bytového družstva Ravennská 321-322, že chce převést své družstevní podíly do osobního vlastnictví a vytvořit sdružení vlastníků. Přechod bude financován z prostředků současného BD a zajistí ho současné představenstvo BD. Podrobnosti jsou v zápise zde.