Úklid společných prostor

Začátkem prosince protipožární revizní technik provedl kontrolu v našich domech a konstatoval několik závad, které je potřeba odstranit.

Abychom předešli pokutě a zároveň dostali vše do stavu odpovídajícímu zákonným normám, žádáme všechny aby:

  1. Odstranili ze společných prostor, které nejsou vyhrazené k uskladnění (chodby, suterén), všechny předměty, které tam nepatří včetně různých krabic, kusů nábytku apod.
  2. Ve sklepech a sklepních kójích není dovoleno skladovat hořlaviny a výbušné látky včetně paliv a maziv
  3. dlouhodobému uskladnění kol prosíme využívat kolárnu. Kola nepatří ani na chodby nebo do společné části suterénu.

Prosíme o úklid všech předmětů do konce tohoto roku jinak dojde k jejich likvidaci. Děkujeme za spolupráci!