Letní odstávky dodávek teplé vody

Náš dodavatel tepla a teplé vody Pražská teplárenská, a.s. nám poslal seznam odstávek dodávek teplé vody na letošní léto. Dodávky teplé vody z důvodu technologické údržby budou v těch termínech:

  • 10.8. – 12.8. 2022
  • 25.8. – 26.8. 2022

Výsledky hlasování

Dne 12.7. skončila poslední možnost zúčastnit se hlasování shromáždění formou per rollam. Členové SVJ více než nadpoloviční většinou všech hlasů schválili všechny předložené body. Výsledky hlasování lze nalézt v sekci Shromáždění a budou rovněž vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech obou vchodů.

Za účast na hlasování výbor děkuje!