Hlášení osob

Připomínáme, že vlastnící jednotek v rámci Společenství vlastníků jednotek se řídí kromě jiného zákonem č. 89/2012 Sb., tzv. Občanský zákoník nový. Ten kromě jiného v § 1177, odstavci 2 stanovuje, že vlastník jednotky bez zbytečného odkladu nahlásí správci domu počty osob a v případě, že přenechal jednotku k užívání třetí osobě, i jejich jméno a adresu.

Poslední sekce, jak již bylo několikrát projednáváno na schůzi shromáždění, se týká pronájmu bytů a žádáme, aby ji vlastníci plně respektovali.

Nový rok

Výbor SVJ si dovoluje popřát všem vše nejlepší do nového roku!

Připomínáme, že s uzavírkou účetnictví za rok 2018 bude opět rozdělen zisk. Do schránek budeme distribuovat potvrzení pro daňové účely – až k tomu dojde, budeme informovat na Webových stránkách.

Dále si dovolujeme připomenout všem, kdo mají pronajmuté sklepní prostory, aby zaplatili nájem do konce ledna 2019 nebo nahlásili výboru, že sklep navíc již nepotřebují.