Hlasujte per rollam

Ve Vašich schránkách najdete hlasovací lístky. Podrobné informace na nástěnkách i Webových stránkách zde. Konec hlasování je 12.7.2022. Děkujeme.

Hlasování per rollam

Protože dle vyjádření členů SVJ účast na fyzické schůzi nepotvrdila nadpoloviční část vlastníků (dle velikosti podílu) a schůze SVJ by tedy nebyla usnášení schopná, výbor zorganizuje hlasování per rollam.

Fyzická schůze se tedy nekoná.

15.6. budou do schránek distribuovány hlasovací podklady a na nástěnce a Webu vyvěšeny podrobnosti Výsledky hlasování:
Pro schůzi: 17,9%    Pro per rollam: 26,3%

Odstávka studené vody

Pražské vodovody a kanalizace oznamují plánovanou odstávku vody v nočních hodinách z úterý 14.6.2022 od 23:30 do rána 15.6.2022 do 3:00. Důvodem jsou udržovací a revizní práce.

Složenky s přeplatky

Upozorňujeme všechny, kteří mají obdržet přeplatek za vyúčtovací období 2021, že Česká pošta začala distribuovat složenky tento týden do Vašich schránek.

Havárie potrubí v suterénu

Upozorňujeme, že v suterénu domu č. 321 dochází k úniku vody skrze ventil na vodovodním potrubí. Odborná firma je již objednána a oprava bude provedena v nejbližším možném termínu.