Instalace optické sítě

V průběhu týdně od 27.7.2020 bude ve společných prostorách včetně suterénu odborná firma provádět instalaci optické sítě pro společnost T-Mobile. Prosíme, aby všichni respektovali omezení, která mohou díky těmto pracem vzniknout, a dodržovali bezpečností opatření a pokyny pracovníků montážní společnosti.

Pracovníci firmy pouze síť instalují. Po zprovoznění služeb firma T-Mobile začne nabízet v našich domech internet přes optické vlákno, televizi a další služby všem zájemcům. Věříme, že nabídka zvýší konkurenci.

Výsledky hlasování

Výbor SVJ zveřejní dnes výsledky hlasování shromáždění SVJ na nástěnkách v obou vchodech a v sekci Shromáždění Webových stránek. Shromáždění schválilo všechny předložené body nadpoloviční většinou všech hlasů. Výbor děkuje za účast.

Složenky s přeplatky

Upozorňujeme, že Česká pošta začal distribuovat do schránek složenky těm, kdo měli přeplatky. Pokud složenku nedostatenete do zhruba poloviny měsíce července, kontaktujte výbor SVJ.

Nepoteče voda

Dodavatel studené vody PVK oznamuje, že od úterý 23.6.2020 od 8:00 hodin ráno do středy 24.6. do 3:00 ráno nepoteče v naší ulici studená voda. Dodavatel zajistí náhradní zásobování s ohledem na technické možnosti.

Termín schůze shromáždění – aktuálně

S ohledem na omezení, která s sebou přináší mimořádná opatření vlády ČR, není zatím možné plánovat termín schůze Shromáždění SVJ (obvykle ji naše SVJ organizuje před prázdninami). S ohledem na opatření i bezpečnost všech majitelů jednotek bude výbor sledovat situaci a podle toho rozhodne o dalším postupu. Informovat budeme obyvklým způsobem na nástěnkách a Webu.

Roční rozúčtování

Dne 22.4. 2020 byly do schránek vlastníků rozdistribuována rozúčtování záloh a nákladů za rok 2019. V případě, že máte nedoplatek, prosíme o uhrazení na účet SVJ. Distribuce přeplatků bude zajištěna přes Českou poštu jako obvykle.

Opatření COVID-19

S ohledem na opatření v České republice v boji s koronavirem prosíme obyvatela i návštěvníky domů, aby respektovali nařízení vlády ČR, zejména ve společných prostorách se chovali jako na veřejnosti nebo pracovišti, tj. zejména dodržovali dostatečný odstup a nosili roušky.

Výbor SVJ rovněž požádal osobu odpovědnou za úklid, aby zvýšila použití desinfekčních prosředků a věnovala se důsledně i klikám, madlům a výtahovým kabinám. S ohledem na to proto, prosím, tolerujte možný zvýšený zápach po chlóru na chodbách. Děkujeme.

Dodávky vody bez omezení k 31.3.

PVK, a.s. informovala naše SVJ, že s ohledem na mimořádnou situaci, která panuje v současné době, odvolává přerušení dodávek vody, které plánovala na 31.3.2020, což rovněž oznamovala vylepením dopisů na vchody v naší ulici. Dodávky vody budou tedy zajištěny bez omezení i 31.3.

Přerušení dodávky vody

Pražská vodárenská, a.s. upozorňuje naše SVJ jako odběratele, že z důvodu plánovaných oprav bude přerušena dodávka vody v ulici Ravennská od úterý 17.3.2020 do 23.00 do středy 18.3.2020 do 7.00.

Více informací na stránkách PVK zde.