Termín schůze shromáždění – aktuálně

S ohledem na omezení, která s sebou přináší mimořádná opatření vlády ČR, není zatím možné plánovat termín schůze Shromáždění SVJ (obvykle ji naše SVJ organizuje před prázdninami). S ohledem na opatření i bezpečnost všech majitelů jednotek bude výbor sledovat situaci a podle toho rozhodne o dalším postupu. Informovat budeme obyvklým způsobem na nástěnkách a Webu.

Roční rozúčtování

Dne 22.4. 2020 byly do schránek vlastníků rozdistribuována rozúčtování záloh a nákladů za rok 2019. V případě, že máte nedoplatek, prosíme o uhrazení na účet SVJ. Distribuce přeplatků bude zajištěna přes Českou poštu jako obvykle.

Opatření COVID-19

S ohledem na opatření v České republice v boji s koronavirem prosíme obyvatela i návštěvníky domů, aby respektovali nařízení vlády ČR, zejména ve společných prostorách se chovali jako na veřejnosti nebo pracovišti, tj. zejména dodržovali dostatečný odstup a nosili roušky.

Výbor SVJ rovněž požádal osobu odpovědnou za úklid, aby zvýšila použití desinfekčních prosředků a věnovala se důsledně i klikám, madlům a výtahovým kabinám. S ohledem na to proto, prosím, tolerujte možný zvýšený zápach po chlóru na chodbách. Děkujeme.

Dodávky vody bez omezení k 31.3.

PVK, a.s. informovala naše SVJ, že s ohledem na mimořádnou situaci, která panuje v současné době, odvolává přerušení dodávek vody, které plánovala na 31.3.2020, což rovněž oznamovala vylepením dopisů na vchody v naší ulici. Dodávky vody budou tedy zajištěny bez omezení i 31.3.

Přerušení dodávky vody

Pražská vodárenská, a.s. upozorňuje naše SVJ jako odběratele, že z důvodu plánovaných oprav bude přerušena dodávka vody v ulici Ravennská od úterý 17.3.2020 do 23.00 do středy 18.3.2020 do 7.00.

Více informací na stránkách PVK zde.

Revize plynu

Dovolujeme si upozornit, že proběhne ze zákona povinná revize plynu, která vyžaduje přístup do stoupaček/bytových jednotek, které plyn mají. Bude provedena v následujících termínech:

  • Úterý 10.3. od 16.00 hod. – vchod 321
  • Středa 11.3. od 16.00 hod. – vchod 322

Revizní technik bude postupovat od horních pater. Je nutné zajistit přístup do bytu!
Případnou náhradní návštěvu si hradí každý majitel sám.

Jízdní kola k likvidaci

V současné době visí na nástěnkách fotografie pěti jízdních kol ve společné kolárně č. 11, ke kterým se nepřihlásil žádný majitel. Pokud tak nikdo neučiní do 15.3.2020, SVJ zajistí jejich likvidaci.

Potvrzení o příjmech

Dne 27.1. byly do schránek všech současných členů SVJ vhozeny potvrzení o příjmech za rok 2019 – rozdělený zisk SVJ. Lístečky lze použít v případě daňové povinnosti s tím, že SVJ započítá hrubý zisk do celkové částky rozúčtování záloh a nákladů za rok 2019. V případě dotazů kontaktujte členy výboru SVJ.

Vyklizení společných prostor a koláren

Schůze shromáždění SVJ dne 13.6.2019 kromě jiného rozhodla o zajištění pořádku ve společných prostorách a úklidu společných koláren. Protože vyklizení a sanace bude provedena v následujících měsících, žádáme o spolupráci:

  1. Společné prostory – prosíme, aby majitelé bytů i nájemníci do 23.2.2020 odstranili ze společných prostor (chodby a suterén) všechny předměty, které si tam uložili. Protože dle požárních směrnic musíme společné prostory udržovat čisté a prázdné, budou všechny předměty, které nebudou uklizeny, odstraněny bez nároku na jakoukoli náhradu.
  2. Kolárny – v případě koláren je nezbytné, aby si jednotliví majitelé kol označili svá kola jmenovkou umístěnou na řídítka. V kolárnách jsou z vnitřní strany dveří zavěšené polepky s tužkou, kterou majitelé mohou využít. Kola je potřeba takto označit rovněž do 23.2.2020. Neoznačená kola budou rovněž zlikvidována.

Odstávka dodávek tepla a teplé vody

Upozorňujeme, že Pražská teplárenská a.s. v současné době opět odstavila dodávky tepla a teplé vody do oblasti Hostivaře a Horních Měcholup. Pracuje na opravě přivaděče v ulici U Továren – netěsnost potrubí. Zatím je předpokládaný čas odstraněný závady plánován na 19.12. do cca 22:00. Podrobnější informace najdete přímo na jejich Webových stránkách.