Výměna vodoměrů – září

Upozorňujeme majitele bytů, že jak bylo avizováno na schůzi shromáždění SVJ, čeká nás letos ze zákona povinná výměna bytových vodoměrů teplé a studené vody. Dodavatelem bude společnost Tesporac a její zaměstnanci zajistí distribuci letáčku s termíny a kontakty do Vašich schránek. Žádáme všechny majitele, aby zajistili přístup do svých bytů v těchto termínech:

Ravennská 321 – 26.9.2023 od 8.30 hod. (ráno)

Ravennská 322 – 27.9.2023 od 8.30 hod. (ráno)

Výměna se bude provádět od zadních poschodí dolů.

Teplá voda

Jak již bylo předem avizováno 31.5. 2023 zde na Webu i nástěnce,  Pražská teplárenská z technologických důvodů zahájila odstávku teplé vody. Odstávka by měla dle původních informací skončit 14.7.2023. Ze zkušeností z předchozích let plyne, že většinou začne teplá voda téct mnohem dříve.

Rovněž dle informací od dodavatele je možné, že z počátku poteče teplá voda rezatá či jinak zbarvená. Je potřeba, aby uživatelé nechali vodu odtéct z kohoutku.

Schůze shromáždění

Dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění, která se bude konat v suterénu domu 321 dne 21.6.2023 od 18:00. Program je k dispozici zde, ve vestibulu obou vchodů je vyvěšena zpráva o hospodaření včetně hospodářského výsledku za rok 2022.

Odstávka dodávek teplé vody

Upozorňujeme všechny majitele a nájemníky, že náš dodavatel teplé vody pro letošní rok připravuje údžbu zařízení v týdnu 8.-14.7.2023. V této době nepoteče teplá voda.

Rozúčtování

Ve svých poštovních schránkách najdete v pátek 28.4.2023 rozúčtování nákladů za minulý rok. Nedoplatky je nutné poukázat na účet SVJ uvedený v dokumentu, přeplatky budou následně rozesílané koncem května nebo začátkem června. Avízo bude uvedeno ne Webových stránkách.

Plynové potrubí

Chceme upozornit, aby všichni majitelé bytů dbali na to, že kolem plynových potrubí ať už v bytě nebo ve stoupačkách nejsou omotané kabely, hadice, zavěšené předměty. Potrubí je dle instrukcí společnosti provádějící revizi potřeba nechat obnažené, kryté ochranným žlutým nátěrem a samozřejmě je nutné jej chránit před nadbytečným teplem. Děkujeme.

Montáž zábradlí

Od úterý 4.4.2023 bude odborný dodavatel provádět výměnu venkovních zábradlí u všech vchodů do našich domů (venkovní práce). Práce budou probíhat postupně a měly by skončit do Velikonoc.

Prosíme, abyste respektovali omezení a instrukce dodavatele v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti. Děkujeme.

Revize plynu

Oznamuje, že 25.4.2023 bude probíhat ze zákona povinná revize plynu. Je nutné, aby všichni Ti, kdo mají plynové potrubí (i nepoužívané) ve stoupačce, zajistili revizním pracovníkům přístup do bytu.

Časový harmonogram společnosti Intopl předpokládá tento:
– vchod č. 322 – úterý 25.4. v 17:30 hod.
– vchod č. 321 – úterý 25.4. v 18:30 hod.

Originální oznámení od Intopl je na nástěnkách ve vestibulu.