Očištění fasády

Společnost provádějící sanaci společných prostor po požáru v č.p. 321 upozorňuje, že bude provádět očištění fasády ve čtvrtek 11.11.2021 přes den. Protože očištění bude probíhat „mokrou“ cestou, žádají, aby všichni nechali zavřená svá okna v průběhu prací.

Odstávka teplé vody

Pražská teplárenská, a.s. jakožto náš dodavatel nás informovala, že z důvodu technologické údržby plánuje pro naše odběrné místo letní odstávku dodávek teplé vody od 19.7.2021 do 24.7.2021.

Shromáždění – per rollam

S ohledem na platná vládní opatření kolem Covid-19 výbor SVJ i tento rok rozhodl využít možnost hlasování shromáždění per rollam. Podrobné informace k hlasování budou zveřejněny v nejbližší době na Webových stránkách i nástěnkách.

Distribuce přeplatků

Česká pošta začala distribuovat přeplatky v podobě složenek. Složenka by měla dorazit nejpozději do konce června do Vaší poštovní schránky v případě, že jste měli přeplatek na zálohy za rok 2020 v rámci plateb SIPO.

Instalace optické sítě

Upozorňujeme, že od pondělí 17.5.2021 od 9:00 začne ve společných prostorách odborná firma rozvádět optické kabely do stoupaček pro společnost Cetin. Tato nová síť postupně nahradí původní metalickou, která již v domě je a Cetin (bývalý Telekom) ji provozuje.

Prosíme, abyste respektovali případná bezpečnostní opatření. Děkujeme.

Roční rozúčtování

Dnes byla všem majitelům distribuována roční rozúčtování za spotřebu tepla, vody a služeb za rok 2020 buď do poštovních schránek nebo u těch, kdo byt pronajímají a dodali e-mail adresu, na jejich mail.

Prosíme všechny, kdo mají nedoplatek, aby jej uhradili na účet SVJ. Přeplatky budou distribuovány podle zvoleného způsobu úhrady (u většiny poštovní poukázka) zhruba do prázdnin a o rozeslání peněz budeme rovněž informovat zde.

Instalace kabelového vedení

Společnost Vodafone bude od pondělí 22.3.2021 od 9:00 provádět práce na připojení svého střešního zařízení k páteřní síti. Pracovníci dodavatele se budou pohybovat v prostorách suterénu i domů (zejména 322). Prosíme, abyste respektovali případná omezení, která budou s prací souviset a dodržovali veškeré bezpečnostní pokyny. Děkujeme.

Potvrzení o výši zdanitelných příjmů

Upozorňujeme, že do Vašich schránek budou tento týden distribuovány lístečky o výši zdanitelných příjmů z titulu rozdělení zisku, který plynu z pronájmů, které SVJ má. Částka Vám bude připsána v rámci celkového rozúčtování.