Instalace kabelového vedení

Společnost Vodafone bude od pondělí 22.3.2021 od 9:00 provádět práce na připojení svého střešního zařízení k páteřní síti. Pracovníci dodavatele se budou pohybovat v prostorách suterénu i domů (zejména 322). Prosíme, abyste respektovali případná omezení, která budou s prací souviset a dodržovali veškeré bezpečnostní pokyny. Děkujeme.

Potvrzení o výši zdanitelných příjmů

Upozorňujeme, že do Vašich schránek budou tento týden distribuovány lístečky o výši zdanitelných příjmů z titulu rozdělení zisku, který plynu z pronájmů, které SVJ má. Částka Vám bude připsána v rámci celkového rozúčtování.

Vloupání do sklepů

Upozorňujeme, že v noci z 9.10. na 10.10.2020 došlo k vloupání do sklepů našich domů. Zloději vnikli do 9 sklepů a zřejmě do jedné sklepní kóje. Podrobnější informaci jsou na nástěnkách ve vestibulu.

Možnosti připojení k Internetu

Pro přehlednost a s ohledem na současné probíhající projekty v našich vchodech najdete na nástěnkách ve vestibulech informace o možnostech připojení k pevnému Internetu a ke kabelové TV v našich domech, abychom Vám pomohli při případném rozhodování.

Instalace optické sítě

V průběhu týdně od 27.7.2020 bude ve společných prostorách včetně suterénu odborná firma provádět instalaci optické sítě pro společnost T-Mobile. Prosíme, aby všichni respektovali omezení, která mohou díky těmto pracem vzniknout, a dodržovali bezpečností opatření a pokyny pracovníků montážní společnosti.

Pracovníci firmy pouze síť instalují. Po zprovoznění služeb firma T-Mobile začne nabízet v našich domech internet přes optické vlákno, televizi a další služby všem zájemcům. Věříme, že nabídka zvýší konkurenci.

Výsledky hlasování

Výbor SVJ zveřejní dnes výsledky hlasování shromáždění SVJ na nástěnkách v obou vchodech a v sekci Shromáždění Webových stránek. Shromáždění schválilo všechny předložené body nadpoloviční většinou všech hlasů. Výbor děkuje za účast.

Složenky s přeplatky

Upozorňujeme, že Česká pošta začal distribuovat do schránek složenky těm, kdo měli přeplatky. Pokud složenku nedostatenete do zhruba poloviny měsíce července, kontaktujte výbor SVJ.

Nepoteče voda

Dodavatel studené vody PVK oznamuje, že od úterý 23.6.2020 od 8:00 hodin ráno do středy 24.6. do 3:00 ráno nepoteče v naší ulici studená voda. Dodavatel zajistí náhradní zásobování s ohledem na technické možnosti.

Termín schůze shromáždění – aktuálně

S ohledem na omezení, která s sebou přináší mimořádná opatření vlády ČR, není zatím možné plánovat termín schůze Shromáždění SVJ (obvykle ji naše SVJ organizuje před prázdninami). S ohledem na opatření i bezpečnost všech majitelů jednotek bude výbor sledovat situaci a podle toho rozhodne o dalším postupu. Informovat budeme obyvklým způsobem na nástěnkách a Webu.