Rozúčtování za rok 2023

Ve Vašich poštovních schránkách najdete rozúčtování za rok 2023. V případě nedoplatku prosíme o urychlené proplacení. Přeplatky budeme distribuovat obvyklým způsobem a informovat o jejich rozeslání na Webových stránkách.