Výběrové řízení

Představenstvo Bytového družstva na základě schválení členskou schůzí a vzhledem k faktu, že zájem o převod svých podílů do SVJ svým závazným podpisem potvrdili všichni členové BD, v současné době provádí výběrové řízení na výběr dodavatele/ů, který zajistí převod BD do SVJ a následnou likvidaci BD.

Přesný harmonogram dalších činností bude zveřejněn, jakmile bude vybrán vhodný dodavatel.