Výměna vodoměrů II

Výměna vodoměrů proběhla ve většině bytových jednotek. U několika málo zbývajících je stanoven náhradní termín na pátek 2.11.2018 od 8.00 hodin – je potřeba potvrdit účast u společnosti Terporac nebo si zajistit individuální termín, který bude ale zpoplatněn.

Podrobné informace dostali dotyční do schránky a na e-mail.

Nové vodoměry jsou dálkově odečitatelné, jak schválilo shromáždění SVJ. Proto odpadá nutnost každoroční návštěvy v bytě v den odečtů. Instalace vodoměrů je na 5 let.