Hlášení osob

Připomínáme, že vlastnící jednotek v rámci Společenství vlastníků jednotek se řídí kromě jiného zákonem č. 89/2012 Sb., tzv. Občanský zákoník nový. Ten kromě jiného v § 1177, odstavci 2 stanovuje, že vlastník jednotky bez zbytečného odkladu nahlásí správci domu počty osob a v případě, že přenechal jednotku k užívání třetí osobě, i jejich jméno a adresu.

Poslední sekce, jak již bylo několikrát projednáváno na schůzi shromáždění, se týká pronájmu bytů a žádáme, aby ji vlastníci plně respektovali.