Žebříky

Upozorňujeme, že manipulace s žebříky v 6. poschodí je povolena jen oprávněným osobám, které jsou řádně s manipulací seznámeny a znají potřebná bezpečnostní opatření. Vstup na plošiny i na střechu je nepovolaným osobám přísně zakázán. V případě potřeby dalších informací kontaktuje členy výboru SVJ.

Věšáky žebříků jsou opatřeny informační tabulkou. Žádáme členy SVJ i ostatní obyvatele a návštěvníky domů, aby tato opatření respektovali.