Výsledky hlasování

Dne 12.7. skončila poslední možnost zúčastnit se hlasování shromáždění formou per rollam. Členové SVJ více než nadpoloviční většinou všech hlasů schválili všechny předložené body. Výsledky hlasování lze nalézt v sekci Shromáždění a budou rovněž vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech obou vchodů.

Za účast na hlasování výbor děkuje!