Výsledky hlasování

Shromáždění SVJ formou per-rollam schválilo všechny navrhované body. Podrobné výsledky na nástěnkách a zde.