Složenky s přeplatky

Upozorňujeme všechny, kteří mají obdržet přeplatek za vyúčtovací období 2021, že Česká pošta začala distribuovat složenky tento týden do Vašich schránek.